Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państw SO FLY Sp. z. o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska
8a, 58-100 Świdnica, NIP: 8842815451, REGON: 523455678. Ochrona danych
osobowych naszych Klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Z najwyższą uwagą i
starannością podchodzimy do bezpiecznego przetwarzania danych i ochrony
prywatności użytkowników naszych serwisów i usług.
2. Podejmujemy działania, aby dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez
nas były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej
chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakich danych osobowych
potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy.
Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy
niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie
dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie
decydować o tym, czy i w jaki sposób będzie korzystać z naszych serwisów.
3. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie sposób i zakres, w
jakich zbieramy dane osobowe Użytkowników, cele, do jakich wykorzystujemy te
dane oraz komu je udostępniamy (kategorie odbiorców) i jak je chronimy. W
Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa
przysługują Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych.
4. Gromadzimy Państwa dane osobowe: podczas wizyty na naszej stronie
internetowej, podczas realizacji zamówienia, podczas nawiązywania
jakiegokolwiek kontaktu w tym odpowiadania na Państwa zapytania, dostarczenia
towarów, przetworzenia płatności, zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu z
naszej strony internetowej oraz by przedstawiać Państwu oferty i informacje na
temat produktów oraz usług dostosowane do Państwa zainteresowań i preferencji
zakupowych.
5. Zbieranie przez nas powyższych danych pomaga nam na indywidualne
ukształtowanie procesu zakupów w sklepie sofly.club, jak też na stałe
doskonalenie naszych usług.
6. Wizyta na stronie internetowej:
 Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową So Fly, różne informacje są
wymieniane między Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Mogą to być
również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane
między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej czy wyświetlania
reklam w przeglądarce Twojego urządzenia.
 Nasza strona internetowa i nasze usługi skierowane do osób pełnoletnich
które ukończyły 18 rok życia.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw, które służą zapewnieniu
Państwu informacji oraz kontroli nad przetwarzaniem dotyczących Państwa
danych. Obejmują one: prawo do informacji o przetwarzaniu i dostępu do danych,
prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych oraz do przenoszenia
danych, a także prawo do sprzeciwu wobec konkretnego procesu przetwarzania
danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych. Opcja
sprzeciwu jest podświetlona w procesie drukowania. Jeżeli przetwarzamy dane na
podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, macie Państwo prawo w
każdej chwili wycofać taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
8. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie danych,
możecie w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail lub adresem pocztowym wskazanym na początku
niniejszej polityki
9. Następujące informacje są rejestrowane bez Państwa interwencji i przechowywane
do czasu ich automatycznego usunięcia:

 adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
 data i godzina dostępu,
  nazwa i adres URL wywoływanego pliku, 
• strona internetowa / aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający), 
 przeglądarka, z której korzystacie Państwo i, jeśli ma to zastosowanie, system
operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę Państwa dostawcy
usług internetowych.
10. Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz
uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych
bezpośrednich wniosków o Państwa tożsamości z zebranych danych i nie
będziemy w stanie ich wyciągnąć.
Adres IP Państwa urządzenia końcowego i inne dane wymienione powyżej są
przez nas wykorzystywane w następujących celach:
 Zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia, zapewnienie wygodnego
korzystania z naszej strony,
 Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.
11. Dane przechowywane są przez okres 7 dni, po czym adres IP jest automatycznie
usuwany. Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy te informacje w plikach
dziennika przez dłuższy czas, ale bez adresu IP, i usuwamy je po 31 dniach. Dane
w plikach dziennika są zapisywane oddzielnie od innych danych użytkownika.
12. Używamy również tak zwanych plików cookie, narzędzi śledzących, procesów
targetowania i wtyczek mediów społecznościowych do naszej strony internetowej.
Dokładnie, jakie procedury są stosowane i jak wykorzystywane są do tego dane,
wyjaśniono w sekcji dotyczącej plików cookies i podobnych technologii. 
13. Jeśli macie Państwo w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym lub
innych ustawieniach na swoim urządzeniu tzw. geolokalizację, na którą
wyraziliście Państwo zgodę, korzystamy z tej funkcji, aby móc zaoferować
indywidualne usługi związane z Państwa aktualną lokalizacją (np. lokalizacja
najbliższego paczkomatu lub jednego z naszych sklepów). Pobrane dane GPS są
wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnych usług. W każdej chwili można
wyłączyć ten dostęp do danych GPS w ustawieniach swojego urządzenia.
Automatyczna lokalizacja i wyszukiwanie nie jest już wtedy możliwe. Można jednak
nadal wyszukiwać potrzebne lokalizacje, wprowadzając kod pocztowy lub miasto.
Przetwarzamy Państwa dane lokalizacyjne wyłącznie na potrzeby tej funkcji.
14. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy
Przedmiotem działalności So Fly jest sprzedaż na odległość towarów i usług,
handel detaliczny w ramach oficjalnie wydanych zezwoleń oraz seryjna produkcja
oferowanych towarów.W tym kontekście przetwarzamy dane niezbędne do
zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Przetwarzane dane obejmują:
 Imię, nazwisko, tytuł, zwrot grzecznościowy.
 Adres do faktury i adres dostawy, jeśli dotyczy, adres dodatkowy.
 Stacja pakowania i numer klienta kuriera.
 Adres e-mail.
 Dane do fakturowania i płatności.
 Firma i NIP.
 Data urodzenia.
 Numer telefonu, jeśli dotyczy.
15. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie danych w
celu realizacji stosunku umownego między Państwem a nami.  Jeśli nie będziemy
używać Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych (na podstawie
zgody), będziemy przechowywać dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu
wygaśnięcia ustawowej lub ewentualnej rękojmi i praw gwarancyjnych. Po upływie
tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane

przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami
prawa.
16. W razie potrzeby możemy sprawdzić Państwa tożsamość za pomocą informacji od
usługodawców . Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Upoważnienie do
tego wynika z ochrony Państwa tożsamości oraz unikania prób oszustwa i
opóźnień w płatnościach na nasz koszt. Okoliczność i wynik naszego zapytania
zostaną dodane do Państwa konta klienta lub konta gościa na czas trwania
stosunku umownego.
17. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W trakcie składania zamówienia sprawdzamy również Państwa zdolność
kredytową, gdy korzystacie z odpowiednio oznaczonych metod płatności. W tym
celu przekazujemy współpracującym z nami tzw. agencjom kredytowym
następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia.
Jeśli chcecie Państwo zapisać te metody płatności jako preferowane metody
płatności na swoim koncie klienta i wyrażacie zgodę na jednorazową weryfikację
dla każdego procesu zamówienia, podstawą prawną jest oświadczenie o
wyrażeniu zgody zadeklarowane poniżej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
18. Na podstawie przechowywanych danych następuje przyporządkowanie do
statystycznych grup klientów, które w przeszłości miały podobne cechy. W tym
celu wszystkie inne znane już dane, takie jak poprzednie koszyki, historia
płatności i aktywność, są wykorzystywane do zaklasyfikowania Państwa do grupy
klientów.
19. W przypadku opóźnienia w płatności, jeśli zostaną spełnione inne wymogi prawne,
przekażemy niezbędne dane firmie, której zlecono dochodzenie roszczenia.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dochodzenie roszczenia umownego należy traktować jako uzasadniony interes w
rozumieniu drugiego przepisu.
20. Cele reklamowe realizowane przez So Fly i strony trzecie
Możemy przetwarzać Państwa adres e-mail, aby przesyłać informacje dotyczące
naszych własnych, podobnych produktów, jeżeli wyraziliście na to Państwo
jednoznaczną, dobrowolną zgodę. Zgodę można wycofać w każdym momencie, co
nie ma wpływu na zgodność z prawem przesyłania informacji reklamowych przed
jej wycofaniem.
21. Pliki cookie i technologie podobne do plików cookie - informacje ogólne
Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki,
które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na
Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Kiedy odwiedzasz naszą
stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie
zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku
cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym
urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.
Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu
korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby
rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie lub że
zalogowałeś się już na swoje konto klienta. Są one automatycznie usuwane po
opuszczeniu naszej witryny. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookies
, które są przyjazne dla użytkownika , które są przechowywane na Twoim
urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą
stronę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że
już u nas byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich
ponownie wprowadzać.
22. Jeśli masz konto klienta w So Fly i jesteś zalogowany, informacje zapisane w
plikach cookie zostaną dodane do Twojego konta klienta.
Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania
korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty

dla Ciebie, a także wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Ciebie.
Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy ponownie
odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są
automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek
automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją
przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim
komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku
cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w
stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Czas przechowywania
plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.
23. Ponadto niektóre usługi zintegrowane z tą witryną wykorzystują tak zwane
znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web). Są to
małe, zwykle niewidoczne grafiki, które są zintegrowane ze stronami
internetowymi i innymi usługami w celu oceny statystycznej, zwykle do celów
marketingowych - Cele, które można wykonać.
24. Jeżeli w kontekście wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do
plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, So Fly przetwarza dane
osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.
25.  Gromadzone dane są również przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o
czym będziemy informować na podstawie naszego poziomu wiedzy. Facebook
może połączyć te dane z Twoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je
do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi
wykorzystania danych. Jeśli masz konto Google, Google może połączyć te dane z
Twoim kontem Google zgodnie z Polityką prywatności Google.
26. Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych z sieci
społecznościowych Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby
umożliwić Państwu udostępnianie znajomym artykułów, które znaleźliście na
stronach ze szczegółowymi informacjami o artykułach, i aby były one lepiej znane.
Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu
RODO.
27. Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki sieci społecznościowej
Facebook, którą oferuje firma Facebook Inc. Wtyczki Facebooka są oznaczone
logo Facebooka lub dodatkiem „Lubię to” lub „Udostępnij”. Przegląd wtyczek
Facebooka i ich wygląd można znaleźć pod poniższym linkiem. Jeśli korzystacie z
takiej wtyczki, Wasza przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z
serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z
Facebooka do Waszej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji
Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do
odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadacie profilu na
Facebooku lub nie jesteście obecnie zalogowani na Facebooku. Te informacje (w
tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer
Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteście zalogowani na
Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać Państwa wizytę na naszej
stronie do Waszego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzicie w interakcję z
wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to”, informacje te są również
przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje
zostaną również opublikowane na Państwa profilu na Facebooku i pokazane
Państwa znajomym na Facebooku.
28. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania
danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu
ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na
Facebooku. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook przypisywał zebrane
informacje o Państwa wizycie na naszej stronie bezpośrednio do Waszego profilu

na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej
witryny.
29. Państwa prawa So Fly realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem
ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów
prawa w zakresie danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do:
 Uzyskania informacji na temat przetwarzania oraz realizacji praw udzielonej w
przejrzystej i zrozumiałej formie.
 Dostępu do danych: otrzymania od So Fly potwierdzenia czy i w jaki sposób
dane osobowe są przetwarzane przez So Fly oraz dostępu do nich w zakresie
wynikającym z art. 15 RODO.
 Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także
prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa
dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu
wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w
oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa
żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja
obowiązku prawnego.
 Usunięcia danych osobowych przez So Fly („prawo do bycia zapomnianym”)
polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak
wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń).
 Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w
oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne,
dowodowe, archiwizacyjne, dla celów profilowania), wówczas w razie Twojego
sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba,
że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele
dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od So Fly). Prawo
sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy
marketingu bezpośredniego . W tym przypadku Państwa sprzeciw spowoduje,
iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
 Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem,
lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie.
 Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym
może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy
przeniesieniu danych do innego systemu.
 Przenoszenia danych: Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania kopii
danych osobowych, które nam dostarczyli, w formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o ich zgodę
lub na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany.
 Złożenia skargi do organu nadzorczego – w każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego
kontaktu celem wyjaśnienia Państwa wątpliwości.
 Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym
przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: 

E-mail:…………………………. lub adres do korespondencji: SO FLY Sp. z. o.o. ul. Wrocławska 8A, 58-100 Świdnica.
 Państwa zapytania i wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec
przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o
kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji
wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymacie Państwo od nas informacje, z
których zrezygnowaliście przez wycofanie zgody lub wyrażając swój sprzeciw,
co może wynikać z charakterystyki procesu.
 W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do So Fly swoje wnioski, prosimy o
podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub
adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania).
Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie
adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze
strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu
sprawniejszej obsługi wniosku).
30. Bezpieczeństwo danych So Fly podejmuje techniczne i organizacyjne środki
służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym
dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem,
utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa
przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania
standardów i praktyki biznesowej. Nasze działania obejmują także dbałość o
odporność systemów i usług oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności
stosowanych środków. 
31. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie
dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie,
zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.
32. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu So Fly przez innych
odbiorców jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia
właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania
poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik So Fly, mający
dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest
zobowiązany do zachowania poufności. Dane osobowe, które podałeś na naszych
stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
33. Jeśli wprowadzimy nowe produkty lub usługi, zmieniamy procedury internetowe
lub jeśli technologia bezpieczeństwa w Internecie będzie się rozwijała może
zaistnieć konieczność aktualizacji powyższych informacji. Z tego powodu
zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w razie potrzeby. Zmiany
zostaną opublikowane w tym miejscu. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę
stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym stanie informacji o ochronie
danych.

 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Produkty dostępne na stronie SOFLY The Vape Shop dostępne są jedynie dla osób pełnoletnich.

Wszystkie zamówienia realizowane na stronie podlegają weryfikacji wieku kupującego.  Przechodząc dalej, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią 
(zgodnie z art.10 kodeksu cywilnego osobą pełnoletnią jest ten, kto skończył 18 lat.)