Hurt

Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze do zakupów hurtowych.
Aby otrzymać status odbiorcy hurtowego, niezbędne będzie dopełnienie kilku
formalności.

W pierwszej kolejności prosimy o zalogowanie się w tradycyjny sposób, a
następnie wysłanie maila z prośbą o nadanie statusu Odbiorcy hurtowego. W mailu
zwrotnym zostaną Państwo poproszeni o wysłanie skanów odpowiednich dokumentów, a
po ich weryfikacji, zostanie Państwu nadanystatus Odbiorcy hurtowego.

Status Odbiorcy hurtowego otrzymają wyłącznie sprzedawcy, którym towar posłuży do
dalszej odsprzedaży. Nie ma możliwości nadania statusu Odbiorcy hurtowego osobie,
która nie jest detalicznym lub hurtowym sprzedawcą.